ลักษณะโครงสร้างระดับมหกายวิภาค, จุลกายวิภาคของกล้ามเนื้อกระดูก การเจริญพัฒนาและกลไกการทำงานระบบประสาทของกล้ามเนื้อ รวมทั้งอวัยวะบริเวณอกและคอ

Structures in gross anatomy light and electron microscope embryology and mechanism of musculoskeletal system and nervous system of pectoral region head, neck, and clinical correlation studying