ให้นักเรียนทดสอบอุปกรณ์เพื่อเตรียมสอบจริงวันพรุ่งนี้  ให้เกิดความเข้าใจและคุ้นเคย